Home > FILANTROPIJA I HUMANOST > KONKURS TRAG FONDACIJE Pomoć u oporavku od posledica pandemije

KONKURS TRAG FONDACIJE Pomoć u oporavku od posledica pandemije

Foto: Pixabay.com

Trag fondacija raspisala je konkurs “Aktivne zajednice – solidarni odgovor na Covid-19” na koji mogu da se prijave sva udruženja i lokalne fondacije sa predlozima za poboljšanje mera prevencije, edukacije i informisanja, psihološke podrške i mentalnog zdravlja, dostupnosti socijalnih usluga, urgentnog zastupanja i pristupa pravdi, tehnoloških rešenja u uslovima samoizolacije.

Konkurs je otvoren do daljeg, a presek pristiglih prijava i selekcija odvijaće se na svakih 15 dana, počev od 21. aprila 2020. godine. Pojedinačna podrška lokalnim inicijativama iznosi 150.000 do 500.000 dinara. Sredstva koja se dodeljuju su fleksibilna i mogu se koristiti za finansiranje širokog spektra aktivnosti: operativni troškovi, honorari angažovanih osoba, online alati i platforme za edukaciju, rad i komunikaciju, osveženje i zaštitna oprema za volontere, putni troškovi i sl.

Foto: Fondacija Trag

Konkurs je otvoren za udruženja i lokalne fondacije, a neformalne grupe mogu biti partneri na projektima. Sve detaljnije informacije o uslovima konkursa, načinu prijavljivanja i procesu selekcije nalaze se na sajtu Trag fondacije.

Kako ​Trag fondacija već duži niz godina ​ulaže u jačanje kapaciteta ženskih  organizacija i ženskog pokreta za ostvarivanje ženskih prava i borbu protiv nasilja prema ženama​, svesni smo da krizna situacija disproporcionalno utiče na žene, navode iz ove fondacije.

Žene čine većinu aktivne radne snage u direktnoj nezi i podršci u trenutnoj situaciji kao većinski zaposlene na poslovima trgovine, zdravstvu, sektoru brige i ličnih usluga i slično. Sa druge strane, kako se navodi u saopštenju, uslovi vanrednog stanja i samoizolacija uvećavaju rizik za porast porodičnog i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Iz ovih razloga, poseban fokus ovog programa biće usmeren na podršku ženama u navedenim okvirima​. 

Donacije su ​namenjene inicijativama koje pomažu zajednicama da prate   preporuke prevencije u cilju očuvanja javnog zdravlja i utiču na smanjenje štete izazvane epidemijom. Prioritet će biti dat inicijativama koje pomažu posebno ranjivim grupama kao što su: stara lica (65+), žene i deca žrtve porodičnog nasilja, seosko stanovništvo, osobe sa invaliditetom, romska populacija, jednoroditeljske porodice, socijalno ugrožene grupe i slično

Oblasti podrške

Mere prevencije: sve mere koje utiču na smanjenje posledica epidemije i urgentnog stanja u zemlji. Pod tim podrazumevamo ispunjenje svakodnevnih praktičnih potreba, dostupnosti mera zaštite, podela opreme kao što su maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju.

Edukacija i informisanje: sprovođenje kampanja u cilju jasnog, objektivnog i pravovremenog informisanja stanovništva o dostupnosti usluga i njihovim pravima, naročito za zajednice koje nemaju pristup internetu.

Tehnološka rešenja za prilagođavanje uslovima samoizolacije: on-line platforme koje mogu olakšavati rad od kuće i učenje, obezbeđuju besplatne kulturne i umetničke sadržaje, platforme za distanciranu socijalizaciju i slično. 

Psihološka podrška i podrška očuvanju mentalnog zdravlja u uslovima vanrednog stanja.

Dostupnost socijalnih usluga: ​aktivnosti i mere kojima će se prilagoditi pružanje postojećih usluga u uslovima pandemije – dnevnih usluga, podrške za samostalni život, savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, kao i podrška i savetovanje o ostvarivanju prava na te usluge. Podrška je namenjena jačanju kapaciteta pružalaca usluga da odgovore na potrebe za podrškom izvan uobičajenog načina rada, a kako bi se sprovele mere socijalne distance, izolacije, kao i odgovorilo na izazove koje te mere nose.

Urgentno zastupanje i pristup pravdi: mobilizacija građana i kampanje za zaštitu prava građana u slučaju izmene pravila i propisa u uslovima vanrednog stanja. Ova oblast podrške odnosi se i na pravnu pomoć i savetovanje u kolektivnim naporima da se očuvaju radna i ljudska prava.

Tematski fokus programa prepoznaje negativne efekte pandemije na zajednice širom Srbije, posebno kod najranjivijih kategorija stanovništva. Podrška je namenjena udruženim i solidarnim građanima koji u okviru sopstvenih mogućnosti i kapaciteta i vodeći računa o sigurnosti i zdravlju svih u zajednici, pokreću akcije fokusirane na oporavak i otpornost zajednica od ekonomskih i drugih društvenih posledica pandemije, saopštila je Trag fondacija.

Možda vas i ovo interesuje
DIVAC FONDACIJA NASTAVLJA MISIJU Pomoć najugroženijima u Srbiji
MINISTARSTVO KULTURE POMAŽE UMETNIKE Prijave na konkurs do 20. septembra
Foto: Srbi za Srbe
NEHUMANI USLOVI ZA ŽIVOT U KUĆI STAROJ 170 GODINA Apel za pomoć porodici Cvetanović
Foto: Privatna arhiva
ZA DECU KOSOVA I METOHIJE Humanitarni mali fudbal u Izraelu za pomoć najugroženijima

Odgovori