Home > ŽENE I DRUŠTVO > Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji

Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji

Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad realizije projekat “Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji“ (Encouraging gender equality and labor market participation of single mothers in Serbia).

Imajući u vidu nisku stopu zaposlenosti među samohranim majkama, kao i činjenicu da veliki broj porodica gde jedan roditelj brine o deci živi ispod donje linije siromaštva, projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih i radnih prava samohranih roditelja kroz kreiranje povoljnijeg okruženja za zapošljavanje i položaja samohranih roditelja na tržištu rada kroz povezivanje javnog, civilnog i biznis sektora.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Sprovođenje istraživanja o uzrocima nezaposlenosti među samohranim roditeljima
2. Kreiranje radne grupe sačinjene od predstavnika relevantnih institucija usmerene na izradu konkretnih preporuka za unapređenje politika zapošljavanja
3. Zagovaranje za kreiranje efektivnih politika, regulativa i praksi koje će imati u vidu izazove sa kojima se susreću samohrani roditelji na tržištu rada
4. Edukacija i podizanje svesti odabranih savetnika u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Centrima  za socijalni rad o izazovima sa kojim se suočavaju samohrane majke na tržištu rada.
5. Izgradnja kapaciteta odabranih NVO-a za sprovođenje lokalnih  inicijativa zagovarnja za zapošljavanje samohranih majki
6.  Podizanje svesti među biznis sektorom i poslodavcima o značaju kreiranja poslovnog okruženja usmerenog na usklađivanje rada i roditeljstva

Projekat se realizuje od novembra 2017. godine do maja 2019. godine na teritoriji Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava ( EIDHR). 

Izvor: Fondacija Ana i Vlade Divac

You may also like
OD SAMOHRANE MAJKE DO NEZAVISNE PORODICE Izrael pomaže građane koji sami odgajaju decu
DIVAC FONDACIJA NASTAVLJA MISIJU Pomoć najugroženijima u Srbiji
DEVOJČICE NISU KRIVE Punoletstvo podrazumeva odgovornost, a nje sve manje
Foto: Pixabay.com
FESTIVAL FILANTROPIJE Dobročinstvo kao navika

Leave a Reply