Home > KULTURA I EKOLOGIJA > POŠTANSKE MARKE Naučna i tehnička dostignuća upisana za nezaborav

POŠTANSKE MARKE Naučna i tehnička dostignuća upisana za nezaborav

Foto: Pošta Srbije

Istraživanje teme o naučnicima na poštanskim markama Srbije nije moguće bez osvrta i na naučna i tehnička dostignuća koja su, osim za napredak čovečanstva, zaslužna i za veliko interesovanje kolekcionara maraka ali i šire publike. Kao i mnogi poštanski operatori širom sveta, i Pošta Srbije je izdala niz interesantnih maraka sa naučnim i tehničkim dostignućima, kao i jubilejima iz popularne nauke, bilo u okviru tradicionalnog izdanja „Nauka”, bilo u okviru nekih drugih izdanja pod drugim nazivima.

Foto: Pošta Srbije

Tako je 4. oktobra 2007. godine u opticaj pušteno prigodno izdanje „50 godina od lansiranja Sputnjika 1”, koje prikazuje raketu na putu kroz vasionu. U nominali od 46 dinara, štampano je tehnikom višebojnog ofseta u štampariji „Forum”, Novi Sad, a likovno rešenje uradila je Nadežda Skočajić.

Foto: Pošta Srbije

Iste godine, 15. oktobra, objavljeno je prigodno izdanje povodom obeležavanja 120 godina Astronomske opservatorije u Beogradu. Štampano je višebojnim ofsetom u „Forumu” u Novom Sadu, nosi oznaku nominale 20 dinara, a prikazuje zgradu Astronomske opservatorije u Beogradu i medaljon sa likom Milana G. Nedeljkovića, osnivača Opservatorije. Likovno rešenje za ovu marku delo je Ane Kostić.

Foto: Pošta Srbije

U okviru prigodnog izdanja „Nauka” u 2008. godini, 10. jula, objavljena je marka u čast 200 godina od osnivanja Velike škole u Beogradu. Štampana je tehnikom višebojnog ofseta u novosadskom Forumu, a na marki nominale 20 dinara, kao motiv, nalazi se zgrada Velike škole (danas Vukov i Dositejev muzej) prema delu B. P. Backića iz 1910. godine. Grafičko rešenje za ovu marku uradio je Jakša Vlahović.

Foto: Pošta Srbije

Povodom 125 godina telefona u Srbiji, 24. oktobra 2008. godine u emisiji „Dan marke”, objavljena je marka sa portretom inženjera Pante Mihajlovića, koji je prvi uveo telefon u Srbiji, zatim telefonski aparat iz 1896. i zgrada nekadašnje kafane „Tri lista duvana” (ugao Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra) u kojoj je bio montiran prvi telefon. Ovo izdanje štampano je tehnikom višebojnog ofseta u novosadskom „Forumu”, a oznaka nominale je 46 dinara. Likovno rešenje za ovu marku delo je Marine Kalezić.

Foto: Pošta Srbije

Tema prigodnog izdanja „Evropa” iz 2009. godine bila je astronomija, a na markama nominala 46 i 50 dinara prikazani su Uranija, boginja zaštitnica astronomije, Galilejev teleskop i u pozadini Mlečni put (na marki od 46 dinara), a na marki od 50 dinara radio-teleskop i Nebula (zvezdana maglina), a u pozadini „Konjska glava”. Likovna rešenja za dve marke ovog izdanja uradila je Nadežda Skočajić.

Foto: Pošta Srbije

U okviru emisije „Automobilizam – 55 godina „Fiće”, koja je objavljena 8. aprila 2010,  na marki nominale 22 dinara kao motiv našao se naš automobilski ponos – Zastava 750. Tehnikom višebojnog ofseta ovo izdanje je štampano u štampariji „Forum” u Novom Sadu.

Foto: Pošta Srbije

U 2010. godini, 19. aprila, prigodnim izdanjem obeleženo je i 140 godina od početka industrijalizacije Srbije. Prema idejnom rešenju Z. Trišića, grafička obrada marke delo je Nadežde Skočajić, a nacrt za marku je termoelektrana Kostolac i dominatno slovo K kao simbol ovog basena. Višebojnim ofsetom marka je štampana u „Forumu” u Novom Sadu, a nosi oznaku nominale 22 dinara. Autor likovnog rešenja za ovo izdanje je Jakša Vlahović.

Foto: Pošta Srbije

Povodom obeležavanja 100 godina avijacije 6. decembra 2010. Pošta Srbije objavila je izdanje „Vek avijacije u Srbiji” od jedne marke nominale 22 dinara i karneta koji ima četiri marke, nominala 44, 55, 66 i 77 dinara. Na marki nominale 22 dinara su prikazani pilot Ivan Sarić (1876–1966) i njegov avion Sarić No 1. Ova marka štampana je tehnikom višebojnog ofseta u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca u Beogradu.

Foto: Pošta Srbije

U karnetu koji je objavljen povodom veka avijacije, na marki nominale 44 dinara prikazan je borbeni avion Brege 14; na marki nominale 55 dinara avion Spartan kruzer; na marki nominale 66 dinara borbeni avion domaće proizvodnje Rogožarski IK-3, dok je na marki nominale 77 dinara prikazan putnički avion DC 9. Likovna rešenja za marku sa portretom Ivana Sarića i karnet sa vazduhoplovima uradila je Nadežda Skočajić.

Foto: Pošta Srbije

Povodom 145. godina od ulaska Srbije u Međunarodnu uniju za telekomunikacije 9. februara 2011. objavljena je prigodna marka nominale 46 dinara. Na marki je prikazana zemaljska kugla na kojoj je logo ITU. I ovo izdanje štampano je, kao i prethodno, višebojnim ofsetom u štampariji „Forum”, Novi Sad, a autor likovnog rešenja je Nadežda Skočajić.

Foto: Pošta Srbije

Izdanje „Nauka” iz 2012. godine posvećeno je obeležavanju tri jubileja – 75 godina Muzičke akademije u Beogradu, 75 godina Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i 150 godina Gimnazije u Požarevcu. Ove marke imaju oznake nominalnih vrednosti 22, 33 i 44 dinara, a autor likovnog rešenja, Boban Savić, prikazao je boginje muzike, slikarstva i nauke sa zgradama naučnih institucija u pozadini.

Foto: Pošta Srbije

I ovo izdanje štampano je višebojnim ofsetom u štampariji „Forum” u Novom Sadu. Izdanje „Nauka” iz 2013. godine, kao bližu odrednicu, nosi podnaslov „Prosveta”, a četiri marke ove emisije posvećene su jubilejima gimnazija u Srbiji – 100 godina gimnazija u Novom Pazaru i Prijepolju, 150 godina gimnazije u Pančevu i 175 godina gimnazije u Sremskoj Mitrovici. Likovna rešenja, zgrade ovih obrazovnih institucija, delo su Miroslava Nikolića, marke nose nominale 22 dinara, a za štampu je bio zadužen beogradski ZIN.

Foto: Pošta Srbije

Iste godine obeleženo je i 160 godina od osnivanja kragujevačke fabrike „Zastava oružje AD”, markom nominale 22 dinara za koju je likovno rešenje uradila Nadežda Skočajić, a štampano je, kao i sva izdanja u 2013. godini, u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca u Beogradu.

Foto: Pošta Srbije

Redovna marka iz 2014. godine, nominale 1 dinar, za temu ima elektronske komunikacije, a idejno–likovno rešenje uradio je Jakša Vlahović. Za štampu je i ovog puta bio zadužen Zavod za izradu novčanica u Beogradu.

Foto: Pošta Srbije

Jubilej 150 godina Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union) obeležen je 2015. godine prigodnom markom nominale 74 dinara, za koju je idejno–likovno rešenje uradio Jakša Vlahović, a štampana je u beogradskom ZIN.

Foto: Pošta Srbije

150 godina od osnivanja Srpske tehničarske družine, današnjeg Saveza inženjera i tehničara, obeleženo je prigodnim izdanjem koje je u opticaj pušteno 2. februara 2018. godine. Autor grafičkog rešenja za ovu marku nominale 23 dinara je Jakša Vlahović, a štampao ju je novosadski „Forum”, tehnikom višebojnog ofseta.

Foto: Pošta Srbije

Eksponati PTT muzeja u Beogradu našli su svoje mesto na četiri prigodne marke, nominala 23, 46, 50 i 70 dinara, objavljene 18. maja 2018. Motivi maraka ove emisije su poštanske kočije iz 19. veka, lični telefon kralja Petra I Karađorđevića, induktorska centrala i Hjuzov telegraf. Autor grafičkih rešenja maraka ovog izdanja je Nadežda Skočajić, a izdanje je štampano višebojnim ofsetom u „Forumu” u Novom Sadu.

Autor: JP Pošta Srbije/RJ „Srbijamarka”

Možda vas i ovo interesuje
POŠTANSKE MARKE Deliblatski božur, krimski bor, vodopadi i pećine Majdanpeka
POŠTANSKE MARKE Za koliko forinti je otkupljen Novi Sad i odakle je svila odlazila u Evropu?
POŠTANSKE MARKE Kome i gde je knez Miloš izdao prvi turistički vaučer?
POŠTANSKE MARKE Počast velikanima od Kelvina, preko Koha i Cvijića do Subotića i Savića

Odgovori