Home > Nekategorizovano > U duhu „Dečije nedelje“

U duhu „Dečije nedelje“

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu otvorena je Dečija nedelja pod motom “Moje je pravo da živim srećno i zdravo – za odrastanje bez nasilja“ i održana javna debata „Iz planova u akciju – za odrastanje bez nasilja“. Dodeljeno je i Priznanje „Maslačak“ za dobročinstvo deci – Branki Veselinović.

Dečiju nedelju je otvorila Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je istakla njen višedecenijski značaj, kao i potrebu za zaštitom svakog deteta u našem društvu, navodeći da država ulaže velike napore da svakom detetu obezbedi srežno i zdravo detinjstvo.
Prisutnima su se obratile i Sandra Božić, narodna poslanica, član Odbora za prava deteta Narodne skupštine, Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost, Severin Leonardi, zamenica direktorke UNICEF-a za Republiku Srbiju i Iva Eraković, direktorka Prijatelja dece Srbije.

Na debati „Iz planova u akciju – za odrastanje bez nasilja“ učestvovali su: Olivera Zečević, šef odseka za suzbijanje i prevenciju maloletničke delikvencije, MUP-a Srbije i članica Saveta za prava deteta, Vlade Republike Srbije, profesorka dr Veronika Išpanović, članica Saveta za prava deteta i rukovodilac Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) i Olga Dević, članica participativne grupe Prijatelja dece Srbije.

nedelja deteta

Govorilo se o mandatu novog strateškog okvira za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i očekivanjima od primene akcionog plana, konkretnim naporima MUP-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ostalih aktera u zaštiti deteta, kao i o doprinosu civilnog društva u intersektorskoj razmeni i saradnji u ovoj oblasti. Dati su primeri dobre prakse, ali navedene i slabosti sistema u zaštiti dece. Čuo se i glas dece o potrebi veće participacije u donošenju odluka koje se tiču dece.

*** Kampanja u okviru Dečije nedelje „ZAGRLjAJ – za odrastanje bez nasilja“

Proizašle preporuke debate su:

• Hitno usvajanje Akcionog plana Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja;
• Uspešnije umrežavanje svih aktera u sistemu za zaštitu dece od nasilja;
• Vidljivija društvena i medijska kampanja o nultoj toleranciji prema nasilju kao i stavljanje akcenta na primere dobre prakse;
• Potreba prepoznavanja resursa civilnog društva u doprinosu zaštite dece u društvu;
• Kontinuirana edukacija roditelja, prosvetnih radnika i ostalih građana o prepoznavanju i mehanizmima reagovanja na situacije nasilja nad decom;
• Konstantan rad sa decom od najmlađeg uzrasta u prevenciji vršnjačkog nasilja, kao i prepoznavanje i način reagovanja na ostale tipove nasilja;
• Razvoj novih i unapređenje postojećih obrazovnih i kulturnih sadržaja za decu kao podrška toleranciji i multikulturalnosti.

Izvor: zadecu.org  Foto: Pixabay

Možda vas i ovo interesuje
nedelja deteta
Program aktivnosti za vreme Dečije nedelje

Odgovori